Kortfakta: WooCommerce, Unifaun & Småfrakt

WooCommerce är en av de mest använda E-handelsplattformarna i världen. Unifaun är en mycket uppskattad logistikplattform som underlättar för företagare som skickar stora mängder gods. Småfrakt är ett logistikföretag. Vad kopplar samman dessa tre företag/tjänster…

Automatisk orderkoppling är den röda tråden

 1. En person genomför ett köp på en E-handel
  Denna E-handel använder WooCommerce som E-handelsplattform. Dessutom har företaget konto hos Unifaun samt orderkoppling aktiverad.
 2. Kunduppgifterna skickas vidare
  Tack vare att orderkoppling är aktiverad kommer de uppgifter som kunden anger direkt skickas, via detta plugin, till företagets konto hos Unifaun.
 3. Uppgifter skapar automatiskt logistikordrar
  Uppgifterna används direkt till att skapa en matchande logistikorder till Småfrakt. Dessa skapas automatiskt i Unifaun utan att företagaren behöver göra något.
 4. Logistikordrarna skrivs ut
  Det som nu kvarstår är att logistikordrar skrivs ut från företagets konto på Unifaun. Dessa används sedan vid frakt med Småfrakt.

Kräver WooCommerce och konto hos Småfrakt och Unifaun

Som påvisas ovan finns alltså en stor tidsbesparing i att koppla samman WooCommerce och Småfrakt för att därmed skapa automatisk överföring av uppgifterna som lämnas vid en orderläggning. Det som krävs för att kunna göra denna koppling är:

 1. WooCommerce installerat
  WooCommerce kan användas som E-handelssystem på webbplatser som har WordPress som underliggande CSS-system.
 2. Woo Pacsoft Unifaun installerad
  Detta plugin laddas hem och installeras gratis direkt från plugin-katalogen i WP.
 3. Konto hos Unifaun
  Företaget behöver även ha ett konto hos Unifaun. Det är även hos Unifaun som tjänsten orderkoppling behövs för att överföring av uppgifter ska fungera.
 4. Orderkoppling aktiverad
  När tjänsten orderkoppling (XML-posting) tecknas ges en API-nyckel till företaget. Denna nyckel anges i Woo Pacsoft Unifaun varpå kopplingen mellan dessa system aktiveras.
 5. Konto hos Småfrakt
  Företaget behöver även ha avtal med Småfrakt för att paket ska kunna skickas med detta logistikföretag.

Passar för…

Att teckna orderkoppling, och därmed få automatisk överföring av uppgifter, passar framförallt företag som har många ordrar per dag. I början av 2021 var uppstartskostnaden 2500 kr och utöver detta en årskostnad på 2000 kr. De företag som skickar flera paket per dag med Småfrakt kan därmed snabbt tjäna på denna lösning istället för att manuellt skapa dessa logistikordrar. Överföring av uppgifter passar även för företag som använder andra logistikföretag som har samarbete med Unifaun. Det fungerar då på exakt samma sätt.