Hårtransplantation ett effektivt sätt att återfå håret

En hårtransplantation är ett effektivt sätt att återställa hårväxten hos personer som har drabbats av håravfall. Det är en funktionell behandling som är användbar vid flera olika sorters håravfall. Transplantationen kan dock inte förhindra framtida avfall av hår. För bästa resultat kan det även bli aktuellt med ytterligare transplantationer längre fram.

Så varför väljer många människor att låta transplantera hår? Och hur effektiv är egentligen denna behandling? Läs vidare så får du svaret på dessa frågor!

Därför väljer många att genomgå en hårtransplantation

Håravfall och att håret tunnas ut är en naturlig del av åldrandet. Det kan också vara resultatet av ett sjukdomstillstånd eller ett trauma mot hjässan. Många personer som drabbas av håravfall väljer därför att genomgå en hårtransplantation. Detta görs ofta av rent kosmetiska skäl.

Ett framgångsrikt sätt att återge patienter håret

En hårtransplantation är en metod som effektivt återställer hårväxten vid flera olika typer av håravfall. Exakt hur pass framgångsrik behandlingen är beror på flera olika faktorer.

Dessa är två av de viktigaste faktorerna som avgör hur framgångsrik en hårtransplantation blir:

  • kirurgens färdighet och erfarenhet
  • patientens tjocklek på håret

Genom en transplantation kan man öka hårets fyllighet på hjässan. Det saknas i dagsläget större vetenskapliga studier på framgången av hårtransplantationer. Vad man dock vet idag är att dessa behandlingar vanligtvis är väldigt effektiva. Effektiviteten har nämligen undersökts i flera mindre studier och belysts i vetenskapliga artiklar.

Till exempel fann man i en studie att majoriteten av de patienter som genomgick en hårtransplantation med FUE-metoden var nöjda med resultatet. Vid en uppföljning knappt tre år efter behandlingen fick 79 personer betygsätta hur pass nöjda de var. Den genomsnittliga nöjdheten uppgick då till 8,3 av 10.

Viktigt att följa råden under läkningsprocessen

I de allra flesta fall får patienten ett mer fylligt hår efter att ha genomgått en framgångsrik hårtransplantation. Med det sagt kan ytterligare behandlingar komma att behövas längre fram i tiden. För håravfallet kan nämligen fortsätta även efter behandlingen. Man kan då välja att fylla ut håret i de områden där hårväxten inte är tillräckligt kraftig.

You may also like